Hacettepe Üniversitesi
Odyoloji Bölümü Online Tanıtım Etkinliği (04.08.2021-17:00)
Misyon

Odyoloji bölümü, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak işitme ve denge ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, öğrencilere Odyoloji Bilimleri'nin prensiplerini aşılayarak, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede odyologlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Evrensel bakış açısıyla, insan haklarına saygılı, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, mesleğinin standartları doğrultusunda bireyin ve toplumun sağlığını etik değerleri ön plana alarak ve kanıta dayalı yöntemlerle tedavi edebilen en üst seviyede odyologlar yetiştirmektir