Hacettepe Üniversitesi
Odyoloji Bölümü Online Tanıtım Etkinliği (04.08.2021-17:00)
İletişim

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Bölümü 06100 Sıhhiye- Ankara

Tel: 0312 305 1667
Fax: 0312 305 2054
E-posta:sbfodyoloji@hacettepe.edu.tr

Sıhhiye Kampüsü Krokisi